Polska Bibliografia Lekarska od 1991 r. na serwerze BG AM w Gdańsku
Polska Bibliografia Lekarska tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie od 1991 r.
© Główna Biblioteka Biblioteka Lekarska w Warszawie
Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań          
Uwaga: W polach indeksujących poszczególne słowa, np. 'Dowolne słowa opisu' można wpisać kilka wyrazów lub początków wyrazów obok siebie przykład (o tym, czy słowa trzeba kończyć gwiazdką decyduje parametr Sposób wyszukiwania).
W pozostałych polach można wybrać termin z indeksu: przykład
Sposób wyszukiwania wg początków maskowanie * lub $ tylko całe wyrazy
Łączenie warunków: Format opisu:
dane za lata 1996-2006 dane za lata 1991-1995 i uzupełnienia    
Rok publikacji
wybór kilku lat:
(Ctrl i kliknięcie)
Hasło klasyfikacyjne GBL
Wskaźnik formalny
Kategoria
Typ formalny dok.
Zakres wyszukiwania