Wynik wyszukiwania w bazie Bibliografia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nowe wyszukiwanie

Zapytanie: MED ŚROD
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Antybiotykooporność bakterii heterotroficznych jako skutek zanieczyszczenia środowiska
Tytuł angielski: Resistance to antibiotics in heterothrophic bacteria as a result of environmental pollution
Autorzy: MARIA BARTOSZEWICZ, MAŁGORZATA MICHALSKA, MONIKA CIESZYŃSKA.
Źródło: Med. Środ. 2014; vol. 17, nr 4, s. 38-46, [22] poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1505-7054
Polskie hasła przedmiotowe:
 • bakterie
 • antybiotykooporność
 • wody powierzchniowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • bacteria
 • antibiotic resistance
 • surface waters

  Charakt. formalna: ARP
  Charakt. merytoryczna: ORG
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  http://www.medycynasrodowiskowa.pl/Downloads/File/2014v4/MS_2014-4_4.pdf
  2/12

  Tytuł oryginału: Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji
  Tytuł angielski: Volatile organic compounds in pharmacy : the range of the problem
  Autorzy: MARZENA JAMRÓGIEWICZ, Ewelina Kosek, WIESŁAW SAWICKI.
  Źródło: Med. Środ. 2013; vol. 16, nr 3, s. 59-68, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang., pol.
  ISSN: 1505-7054
  Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.medycynasrodowiskowa.pl/Downloads/File/2013v3/MS_2013-3_09.pdf [dostęp: 18.10.2013]
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • lotne związki organiczne
 • emisja
 • substancje lecznicze
 • fotodegradacja
 • toksykologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • volatile organic compounds
 • emission
 • medicinal substances
 • photodegradation
 • toxicology

  Charakt. formalna: ARP
  Charakt. merytoryczna: PPP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Inne bazy podające opis:
 • Polska Bibliografia Lekarska
 • SciFinder

  http://www.medycynasrodowiskowa.pl/Downloads/File/2013v3/MS_2013-3_09.pdf
  3/12

  Tytuł oryginału: Bioaerozol morski w rejonie Zatoki Gdańskiej
  Tytuł angielski: Marine bioearosol in the area of Gdańsk Bay
  Autorzy: MAŁGORZATA MICHALSKA, MARIA BARTOSZEWICZ, MONIKA CIESZYŃSKA, J. Nowacki.
  Źródło: Med. Środ. 2011; vol. 14, nr 1, s. 24-28, bibliogr. 11 poz., streszcz. pol., ang.
  ISSN: 1505-7054
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • bioaerozol
 • bakterie mezofile
 • bakterie psychrofilne
 • grzyby
 • plaże

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • bioaerosol
 • mesophylic bacteria
 • psychrophilic bacteria
 • fungi
 • beaches

  Charakt. formalna: ARP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  4/12

  Tytuł oryginału: Występowanie jaj Toxocara spp. w miejscach zabaw dzieci na terenie Trójmiasta oraz próba oceny współzależności ekstensywności inwazji z częstością występowania przeciwciał anty-Toxocara wśród badanej populacji
  Tytuł angielski: Toxocara eggs in children kindergartens in Tri-city area and evaluation of interdependence quantification of invasion with frequency of antibodies incidence among population under study
  Autorzy: ANDRZEJ KOTŁOWSKI, BEATA KOWALEWSKA, MONIKA RUDZIŃSKA.
  Źródło: Med. Środ. 2011; vol. 14, nr 2, s. 45-50, bibliogr. 30 poz., streszcz. pol., ang.
  ISSN: 1505-7054
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • jaja Toxocara canislcati
 • skażenie środowiska
 • badania serologiczne
 • wywiad epidemiologiczny
 • dzieci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Toxocara canislcati eggs
 • soilcontamination
 • serological tests
 • epidemiologic questionnaire
 • children

  Charakt. formalna: ARP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  5/12

  Tytuł oryginału: Stan sanitarny kąpielisk nad Zatoką Gdańską administrowanych przez gminę miasta Sopotu w latach 1996-2004
  Tytuł angielski: Sanitary condition of seaside resorts located along Gdańsk Bay managed by Sopot Municipality in the period 1996-2004
  Autorzy: MAŁGORZATA MICHALSKA, MARIA BARTOSZEWICZ, JACEK NOWACKI, MONIKA CIESZYŃSKA, TERESA SZUMILAS.
  Źródło: Med. Środ. 2005; t. 9, nr 1, s. 51-62, bibliogr. 21 poz., streszcz. pol., ang.
  ISSN: 1505-7054
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kąpielisko Sopot
 • stan sanitarny wód morskich
 • przydatność wód do kąpieli

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Sopot seaside resort
 • sanitary condition of sea waters
 • usability of waters for bathing

  Charakt. formalna: ARP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  6/12

  Tytuł oryginału: Stan sanitarny kąpielisk nad Zatoką Gdańską administrowanych przez gminę miasta Sopotu w latach 1996-2004
  Autorzy: MAŁGORZATA MICHALSKA, MARIA BARTOSZEWICZ, TERESA SZUMILAS, JACEK NOWACKI.
  Źródło: Med. Środ. 2005; t. 8, supl. 1, s. 14
  ISSN: 1505-7054
  Uwagi: Materiały VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października 2005 r.
  Charakt. formalna: PSC
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed


  7/12

  Tytuł oryginału: Zmiany stopnia bakteriologicznego zanieczyszczenia wód morskich w rejonie zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni "Gdańsk-Wschód" kolektorem podwodnym
  Autorzy: MARIA BARTOSZEWICZ, MAŁGORZATA MICHALSKA, TERESA SZUMILAS, JACEK NOWACKI.
  Źródło: Med. Środ. 2005; t. 8, supl. 1, s. 13
  ISSN: 1505-7054
  Uwagi: Materiały VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października 2005 r.
  Charakt. formalna: PSC
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed


  8/12

  Tytuł oryginału: Stan sanitarny morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w granicach administracyjnych Gminy Gdańsk na tle zmian poziomu zanieczyszczenia bakteriologicznego rzek i kanałów wpadających do tych wód.
  Tytuł angielski: Sanitary state of Gdańsk Bay coastal-waters in comparison with the changes of the quality of water-courses that outflow into the sea waters
  Autorzy: TERESA SZUMILAS, JACEK NOWACKI, MARIA DUDKOWIAK, M. Cieszyńska.
  Źródło: Med. Środ. 2004; t. 7, nr 1, s. 9-23, bibliogr. 28 poz., streszcz., abs.
  ISSN: 1505-7054
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zatoka Gdańska
 • stan sanitarny
 • strefa przybrzeżna
 • wpływ wód z lądu

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Gdańsk Bay
 • sanitary state
 • coastal area
 • influence of water-courses

  Charakt. formalna: ARP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 2.620
  9/12

  Tytuł oryginału: Wpływ temperatury na emisję lotnych związków organicznych z klejów podłogowych.
  Tytuł angielski: Flooring adhesives as source of indoor air contamination
  Autorzy: RENATA WIGLUSZ, ELŻBIETA SITKO, GRAŻYNA NIKEL, IRENA PECKA.
  Źródło: Med. Środ. 2004; t. 7, nr 2, s. 163-168, bibliogr. 15 poz., streszcz., summ.
  ISSN: 1505-7054
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kleje rozpuszczalnikowe
 • lotne związki organiczne
 • emisja
 • badania komorowe
 • ogrzewanie podłogowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • solvent - based adhesives
 • volatile organic compounds
 • emission
 • chamber test
 • floor heating

  Charakt. formalna: ARP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 2.620
  10/12

  Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń spirometrycznych w trzech regionach województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych : doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Occurrence of the spirometric abnormalities in three regions of the Pomeranian Voivodeship with different levels of environmental threats : preliminary results
  Autorzy: ALEKSY JUDIN, R. Ucińska, E. Wysocka-Nowak, G. Klicki, G. Mroczkowska, A. Dobrzycka, BOGUMIŁA CYNOWSKA, LUDWIKA WOLSKA-GOSZKA, JAN MAREK SŁOMIŃSKI.
  Źródło: Med. Środ. 2002; t. 5, nr 1, s. 39-45, bibliogr. 17 poz., streszcz., abs.
  ISSN: 1505-7054
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • POChP
 • zanieczyszczenie środowiska

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • COPD
 • air pollution

  Charakt. formalna: ARP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 2.630


  11/12

  Tytuł oryginału: Zagrożenie fluorozą mieszkańców wsi regionu pomorskiego
  Autorzy: KATARZYNA LEŚNIKOWSKA[-OSIELSKA], JERZY JAŚKOWSKI, A. Prokop, M. Kurowska.
  Źródło: Med. Środ. 2001; t. 4, nr 1, s. 81-82
  ISSN: 1505-7054
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed
  Punktacja ministerstwa: 0.500


  12/12

  Tytuł oryginału: Próba oceny epidemiologicznej występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc wśród pracowników portowych w Gdańsku
  Autorzy: LUDWIKA WOLSKA-GOSZKA, BOGUMIŁA CYNOWSKA, JAN MAREK SŁOMIŃSKI.
  Źródło: Med. Środ. 2000; t. 3, supl. 1, s. 77-79
  ISSN: 1505-7054
  Uwagi: Materiały III Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Podlesice, 28-30 czerwca 2000
  Charakt. formalna: SUP
  Język publikacji: POL
  Afiliacja GUMed

  stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie
  Wyszukiwanie w bazie bibliograficznej GUMed

  Strona WWW BG GUMed